banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และ พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2561

เรื่อง การพิจารณาผู้บริหารการพยาบาล และ พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมยาสูบประจำปี พ.ศ. 2561 จัดหมายเชิญ ประกาศ เรื่องพิจารณาพยาบาลดีเด่น คลิกโหลดแบบฟอร์มการสมัคร

นายกสมาคม

รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ

 

สมาคมพยาบาลฯ เพื่อพยาบาล และ สุขภาวะคนไทย

เป็นองค์กรนำระดับสากล มุ่งผลคุณภาพงานและความสุขของพยาบาล
พัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นเลิศ และมุ่งสร้างสวัสดิภาพ
การประกอบวิชาชีพของพยาบาล ชี้นำสังคมด้านสุขภาพในประชาคมอาเซียน

รศ. สุปาณี เสนาดิสัย
นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศ ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯได้จัดทำดอกดารารัตน์ ดอกรัศมีจันทร์จำนวน 999 ดอก

ข่าวประชุมวิชาการ

โครงการประชุมวิชาการสัญจร และ เยี่ยมโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการประชุมวิชาการสัญจร และ เยี่ยมโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จ.น่าน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 1.หนังสือเชิญร่วมประชุมวันที่15กุมภาพันธ์2561 2.โครงการสำหรับประชุมวิชาการ 3.ใบสมัคร 4.ใบจองโรงแรม

ผลิตภัณฑ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

หอพักสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งของอาคารสมเด็จพระบรมราชชนนี 90 เป็นหอพัก เพื่อบริการสำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ที่มีความจำเป็นนะต้องหาที่พักชั่วคราวให้เช่าพักซึ่งมีความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

หอพักพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ห้องพักพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ใกล้อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ สะดวก ปลอดภัย ใจกลางเมือง

สถานที่ใกล้เคียง โรงพยาบาลต่างๆ สถานีรถไฟฟ้า BTS สวนสาธารณะ ห้างสรรพสินค้าฯ

ห้องปรับอากาศมีบริการ 27 ห้อง

รายเดือน 8,000 บาท/เดือน
รายวัน 1,000 บาท/เดือน
สำหรับผู้เช่ารายเดือน ชำระค่าไฟฟ้า
ยูนิคละ 7 บาท
ผู้เช่าพัก 1-2 คน/ห้อง

การโอนเงินมัดจำ

การโอนเงินมัดจำ จำนวนเงิน 2,000 บาท
(เพื่อเป็นค่ามัดจำห้อง)
ชื่อ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
เลขที่บัญชี 052-2-29921-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรางน้ำ

ติดต่อสอบถาม

คุณสาลักษณ์ แกแง้ว
โทร. 02-354-1801-2 ต่อ 22
แฟกซ์ 02-247-4704
ส่งหลักฐานการโอนเงิน
พร้อมชื่อผู้จอง วันที่เข้าพัก